Petrovac je poznato turističko mjesto koje pripada budvanskoj opštini. Najviše ga pojsećuju strani turisti, porodice sa mlađom djecom i stariji ljudi, zbog sadržaja i prirodnog ambijenta u koje se nalazi.

Petrovac ima dvije plaže. Centralna je gradska plaža, dužine oko 600m, duž koje se pruža šetališe sa brojnim kafićima, restoranima i prodavnicama suvenira. Taksi čamcima i turističkim brodićima moguće je idnividualno i grupno poći u razgledanje obližnjih mjesta i ostrva Katič i Sveta Neđelja.

Druga plaža je Lučice, udaljena oko 1km od gradske plaže. Lučice je morska uvala, između dva brda obraslih četinasrkom šumom i mediterasnkim rastinjem.

Petrovac je nosi naziv Lastva, u doba Mletaka, kada je sagrađena tvrđava Kastelo, koja i dan danas postoji i sa koje se pruža pogled na pučinu i panoramu Petrovca.

 

Petrovac je domaćin raznih dešavanja.